Các thành viên của Metal Rain gửi lời chào cuối đến anh cả! 

(Metal Rain chơi Mắt Đen - Bức Tường tại họp báo Rockstorm 2012 - Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ)

;

id hit counter

idtawk

Từ khóa

Danh sách từ khóa không có từ nào.