Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Thông tin cá nhân
-------------------------------------------

Tên: Nguyễn Tùng Khương
Email: ntkhuong57@gmail.com    
Facebook:  https://www.facebook.com/khuongvcl 
Youtube: https://www.youtube.com/ntkhuong57

-------------------------------------------
Tôi thời đại học:
Khiêng loa, chỉnh âm thanh.

Tôi sau đại học - tiền thất nghiệp:
Bán sim, bán mạng, kỹ thuật đội Viettel, sửa máy dạo

Tôi hiện tại:
Chuyên viên IT - Phòng CNTT, BHXH Hậu Giang
----------------------------------------------

Đam mê của tôi: List thu âm từ lớp 10
Band: Metal Rain
Fanpage: https://www.facebook.com/MetalRainBand
Sound me:
   - https://soundcloud.com/khuongvcl
   - https://www.yeucahat.com/profile.php?mode=viewprofile&u=80425

 

idtawk