58. Thao tác xử lý chuỗi, định dạng ngày tháng trên Excel 2010

 

idtawk