Thông tin liên hệ:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Nguyễn Tùng Khương
Email: ntkhuong57@gmail.com    
Facebook: https://www.facebook.com/khuongvcl
Youtube: https://www.youtube.com/ntkhuong57

Band: Metal Rain
Fanpage: https://www.facebook.com/MetalRainBand

Sound me:
   - https://soundcloud.com/khuongvcl
   - https://www.yeucahat.com/profile.php?mode=viewprofile&u=80425

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà tôi: Xem bản đồ 

 

 

idtawk