86. Công cụ chuyển đối PDF sang Word, Excel

Bài viết chia sẻ 2 công cụ chuyển đổi PDF sang Word, Excel.

1. ABBYY FineReader Professional Build 12.0.101.264 Full Crack.rar > Chuyển đổi từ PDF / Ảnh Scan

2. Adobe.Acrobat.Pro.DC.v12.2015.rar > Chuyển đổi từ PDF có nguồn gốc từ phần mềm xuất ra!

 

idtawk