82 Chia sẻ cách hạ / nâng tone (độ cao) cho một bài hát với phần mềm Cool Edit Pro

Lưu ý là tập tin đưa vào phần mềm thì phải là tập tin không có dấu tiếng Việt nhé, vì phần mềm không hỗ trợ những tập tin dạng đó!
Link tải trọn bộ đã làm trong clip: https://drive.google.com/drive/folders/0B-xeP4FsOwvEaWhiRnFYekdoa00?usp=sharing

 

 

 

idtawk