62. Con diều mẹ tôi - Kvcl 8 năm trước và bây giờ (trãi qua nhiều 'biến cố')

 

 

 

 

idtawk